De esthetische drijfveer

Deze drijfveer gaat over het waarderen van  schoonheid, vorm, harmonie en evenwicht. Er bestaat een continue interactie tussen de omgeving en de mens zelf (de externe en interne wereld), waarbij elke ervaring wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van gratie, symmetrie of de wijze waarop iets in de omgeving past.

 

Overige kenmerken:

  • Wisselwerking tussen impressie en expressie
   Hoe de wereld op ons inwerkt en hoe we uitdrukken wat dat voor ons betekent.
  • Zelfontplooiing is voor mensen met deze drijfveer belangrijk.
   Het doel is te ervaren, daarvan te leren en zichzelf volledig te ontplooien.
  • Behoefte: balans en harmonie vinden