De ideële drijfveer

Mensen met deze drijfveer hanteren sterk een leidraad voor het leven. Een redelijk vast kader van regels, principes en denkwijzen. Het volgen van deze principes kan belangrijker worden dan het verkrijgen of hebben van materiële zaken of relaties. De behoefte die iemand met een ideële drijfveer heeft is orde scheppen.

 

Overige kenmerken:

    • Overtuigd van eigen principes (en deze als norm hanteren)
      Bereidheid om offers te brengen om vast te kunnen houden aan deze principes.
    • Behoefte zichzelf een plaats te geven in het geheel
    • De neiging om betrokken te raken bij wereldomvattende problemen