De zakelijke drijfveer

Kenmerkend voor de zakelijke drijfveer is een waarneembare interesse in geld, niet perse om het concept zelf maar meer om wat je er mee kunt doen. Het gaat zakelijk ingestelde mensen in veel gevallen om financiële zekerheid of financiële onafhankelijkheid. Voor henzelf of voor hen om wie ze geven. Of het nu om geld, tijd, aandacht of talenten gaat, individuen die hoog scoren op deze drijfveer verwachten iets terug voor de investeringen die zij plegen; zij creëren graag win-win situaties. Zakelijk gedreven mensen zijn doorgaans toekomstgericht, nuchter, concreet, praktisch en zakelijk, en beoordelen objecten, voorwerpen, concepten en ideeën vooral op basis van (gebruiks)nut. Zij gaan uit van ieders eigen verantwoordelijkheid.

 

Overige kenmerken:

  • Return on investment van tijd, geld, talenten en hulpbronnen.
   Het gebruik van tijd en geld is voor hen van groot belang.
  • Potentieel verwezenlijking
  • Verspilling en (in hun ogen) zinloosheid levert stress op.

  Zij gaan, ook in de familie en vriendenkring uit van het ‘voor-wat-hoort-wat principe.