Drijfveren. Zij zijn de motor van je gedrag. De reden waarom je in beweging komt. De zaken waar je voldoening uit

haalt. Dat wat je wil.

 

Drijfveren kun je ‘horen’ als je de juiste ‘waarom’ vragen stelt en luistert naar de argumentatie. Je kan ze objectief vaststellen door middel van een assessment of profielschets. Het drijfverenprofiel die we in dit assessment gebruiken is gebaseerd op het werk van de Zwitserse gedragswetenschapper Eduard Spranger. Hij onderkent de volgende drijfveren:

 

De intellectuele drijfveer
De zakelijke drijfveer
De sociale drijfveer
De esthetische drijfveer
De individualistische drijfveer
De ideële drijfveer

 
Over het algemeen bepalen de hoogste twee, soms drie drijfveren, de richting van iemands leven. Het set aan drijfveren is echter een onderdeel van het menselijk doen en laten. Het  zegt niets over de manier waarop hij of zij naar buiten treedt (gedrag), de overtuigingen die iemand hanteert, de kennis die iemand verworven of de dynamiek tussen drijfveer en gedrag.