Op de homepage van LOEX plaatsen we regelmatig nieuwe inhoudelijke berichten over alles rondom mensen,
groepsdynamiek en interacties. Laat je informeren en inspireren door af en toe de website te bezoeken.